Forside

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

B I L L E D S K O L E N

V E D

H E L T B O R G  M U S E U M 

Henny Asboe

Billedskolens medlemmer ved Heltborg Museum afholder generalforsamling den. 28. maj 2024

Forslag til brhandling på generalforsamlingen bedes fremsendt senest 29. april på mail

billedskolen-heltborg@hotmail.comForårskurser 2024 er i fuld gang, billeder mm. kan ses på Billedskolen ved Heltorg museum på Facebook

TID TIL AT VÆRE KREATIV I EFTERÅRET

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFTERÅRS-SÆSON  2023

BILLLEDSKOLEN
VED HELTBORG MUSEUM- Skårhøjvej 15, 7760  Hurup Thy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIRSDAGS-HOLD ULIGE UGER– Opstart tirsdag den12.09.2023
kl. 14:00 til kl. 17:00 billedkunstlærer Bodil Bach Pedersen

Hver anden tirsdag – i alt 7 gange
Pris kr. 650,00

Kreativ eftermiddag for nybegynder og øvede, hvor akrylmaling er i fokus. Medbring lærred, pensler, farver og godt humør – så kan vi inspirere hinanden.

For yderligere info og tilmelding – kontakt:Bodil Bach Pedersen – mobilnr: 61762784 eller mail: stangsmart@gmail.com


Tirsdags aftenhold i lige uger - i alt 7 gange, med billedkunstlærer Bodil Bach Pedersen opstart 5.09 2023 17,30-20,30

Akrylmaleri, måske andre former for billedkunst efter gruppens ønsker. For nybegyndere og øvede.

Medbring lærred, pensler, farver og godt humør – så kan vi inspirere hinanden. Pris kr. 650,00

 

TIRSDAGE-HOLD LIGE UGER–Opstart tirsdag den 5.09.2023  11-14 Akryl malehold

Kreativt hold uden underviser.  Karen Bech Haagaard kbhaagaard@gmail.com tlf. 23246598

 

BØRNE-HOLD– Opstart mandag den 4.09.2023
Kl. 16:00 til kl. 17.30
12 gange – Pris kr. 500

Tilmelding til underviser Rikke Raadal
Mobil: 20418995 – mail: rikke.raadal@hotmail.com


GALLERI ENGEN 5’, 7770 Vestervig

Kursus i LER og RAKU brænding  efteråret 2023

5 gange, i alt 15 timer: 

4 onsdage kl. 19 – 21.45,  den 6.9. – 13.9. – 20.9. – 27.9.

1 lørdag kl. 11 – 15 ca.,  rakubrænding  - den 30.9. el. 7.10.

De første 3 gange arbejdes der og formes med LER, det tørrer og bliver råbrændt, den 4. gang lægges der GLASUR på og den 5. gang RAKU brændes der.

Der bruges hvidler, og 1 kg ler inkl. glasur og brændinger koster 50kr.

Der bruges ikke drejeskive, men teknikker med balloner, skabeloner og håndformede figurer.  

Når man har gennemgået kurset, kan man evt. fortsætte i workshop og have adgang til ovnene. 

Pris:  400kr. inkl. te/kaffe

Tilmelding til mig, SMS 40923767, mail: anetteingeborg@gmail.com og ved indbetaling på MobilPay 40923767 eller den 1. gang.

Anette Ingeborg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billedskolen ved Heltborg Museum indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. oktober kl.19,00. Vi mangler et medlem til bestyrelsen og en suppleant. Kom og giv DIT bidrag. Tilmelding til Henny på henny@asboe.dk senest den 2, okt, kl 17,00

På bestyrelsens vegne Henny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billedskolens bestyrelse:

Henny Asboe - formand

Rikke Raadal - kasserer

Per Just - næstformand

Bodil Bach Pedersen - bestyrelsesmedlem

 - bestyrelsesmedlem og revisor

Ruth Svalgaard - suppleant--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 29/6 2023
Tilstede er Bodil Ernst, Per Just, Henny Asboe og Bodil Bach Pedersen. Kasserer Rikke Raadal har meldt afbud pga sygdom.

Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Vald af dirigent
2. Kort beretning ved formand Henny Asboe
3. Valg af bestyrelsesmedlem
4. Evt.

1. Dirigent og stemmetæller Per Just. Det konstateres at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling iflg. vedtægterne.

2. Formandens beretning: Da Bodil Ernst trådte ud af bestyrelsen, var det hendes mavefornemmelse, der afgjorde det. Bodil Ernst ønskede os held og lykke med fremtiden. Jeg havde glemt akvarellerne til udstillingen og derfor kom de ikke op. Ruth skulle som suppleant erstatte Bodil Ernsts plads i bestyrelsen. Det har Ruth meddelt bestyrelsen skriftligt, at hun ikke ønsker.
Derfor er der nu valg til 1 person til bestyrelsen samt en suppleant.
På bestyrelsesmødet den 15/5 2023 fik vi lavet en oversigt over efterårets kurser. de kan ses på hjemmesiden www.billedskolenvedheltborgmuseum.dk eller på Facebook - Billedskolen Ved Heltborg Museum.
Bodil Bach Pedersen bliver underviser på voksenhold og Rikke Raadal fortsætter som underviser på børnehold. Per Just guider maler gruppe.
Hermed slutes formanden sin beretning.

3. Bodil Ernst trækker sig og suppleant Ruth Svalgaard trækker sig som suppleant, dermed skal der vælges 2 nye fra medlemsskaren. Dette er ikke muligt, der er ingen der stiller op.
Dermed er det de resterende 4 medlemmer af bestyrelsen et forretnings udvalg, da vi ikke er beslutningsdygtige.
Der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling den 5/10 kl. 19,00 efter efterårskurserne er gået i gang. Håber her på stor deltagelse af medlemmerne for foreningen kan blive beslutningsdygtig og hermed fortsætte.
Stemningen er for at bevare foreningen i gruppen, men det kræver opbakning fra medlemmerne.

Bestyrelsesmødet er aflyst den 28/8 da vi ikke er beslutninggdygtige.
Rengøring af Billedskolens lokaler vil finde sted d. 30/8 kl.15, så der er klar til efterårssæssonen.

4.Evt. Bodil Ernst forklarer årsagen til at gå ud af bestyrelsen, den står ikke til at ændre. Sagen er taget til efterretning. Henny Asboe har forklaret årsagen til misforståelsen under punktet "Formandens beretning" i forbindelse med afviklingen af udstillingen.
Foreningen er blevet spurgt, om vi vil deltage i en ordning med en billedkunst underviser i SFO Vestervig, Anette Ingeborg har takket ja og klarer undervisningen.
Hvis nogle har lyst til at deltage i at arrangere weekend kurser med kreativt indhold med eksterne underviserer, skal dette blot godkendes af bestyrelsen. Så kom ud af busken, hvis I har kreative ideer og forslag.

Tak for et lille men hyggeligt møde
VH. Bestyrelsen
Henny, Per, Rikke og Bodil BP


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i billedskolen ved Heltborg museum.
Torsdag 29. juni kl. 19.00 på billedskolen.
Dagsorden.
1 valg af dirigent og stemmetæller
2 kort beretning fra formand
3 valg til bestyrelsen,på valg er Bodil E( trådt ud) Ruth(suppleant)
4 eventuelt

Tilmelding senest 26.juni til Henny Asboe på henny@asboe.dk
Der serveres smørrebrød.Telefon30256016
Telefon30256016