Forside

B I L L E D S K O L E N

V E D

H E L T B O R G  M U S E U M 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til generalforsamling på Billedskolen i Heltborg

tirsdag den 24. maj 2022 kl. 181) Valg af dirigent og stemmetæller

2) Formandens beretning

3) Økonomi

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag - skal sendes til Per Just - mail: just@perjust.dk - senest en uge inden generalforsamlingen

6) Valg til bestyrelsen

     På valg: Jette Sigh og Per Just

     De ønsker ikke genvalg

7) Evt.

Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke.

Af hensyn til dette - bedes du tilmelde dig til Ole Per: oleperchristoffersen@gmail.com senest den 18. maj 2022--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Aktiviteter på Billedskolen kan endvidere se på vores Facebookside: "Billedskolen ved Heltborg Museum"